Marketing
Платформа бренду

Створюємо маркетинг стратегію

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ потрібна тим, хто:

 • зосередив свої зусилля на поліпшенні продукту, але зрозумів, що потрібно просувати сам бренд
 • знаходиться на стадії стартапу
 • відкриває нові напрямки з новим продуктом
 • збирається виходити на нові ринки
Marketing

Стратегія – ефективний інструмент для досягнення певних результатів?

  Ефективна реалізація маркетинг стратегії принесе такі результати:
 • 1. Розширення географічних позицій і збільшення продажів
 • 2. Зміцнення позицій бренду на ринку
 • 3. Завоювання нових ринків – успішний запуск нового продукту або послуги
 • 4. Зростання кількості лояльних споживачів

ЩО МІСТИТЬ МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ?

01

Аналіз РИНКУ

 • Опис особливостей і тенденцій розвитку ринку, на якому функціонує Ваша компанія
 • Опис динаміки та темпів росту ринку, а також прогнозування зміни його обсягів у короткостроковій та довгостроковій перспективі
 • Опис основних факторів, які впливають на споживчий попит
 • Опис структури ринку і виявлення компаній, які займають лідируючу позицію
02

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ

 • Опис того, кого Ви хочете бачити своїми клієнтами та чого вони очікують від Вашої пропозиції
 • Складання портрета типового клієнта та його системи цінностей
 • Опис особливостей купівельної поведінки типового клієнта
 • Опис рівня знання про Ваш товар і визначення ступеню лояльності до бренду
03

Аналіз КОНКУРЕНТІВ

 • Опис того, хто є Вашими конкурентами
 • Опис сильних та слабких сторін Ваших конкурентів
 • Опис ставлення покупців до товарів і послуг Ваших конкурентів і ступеня їх прихильності до марки
04

Аналіз ПОТОЧНОГО СТАНУ

 • Визначення та оцінка стратегічних напрямків Вашого бізнесу
 • Визначення положення Вашої компанії по відношенню до конкурентів
 • Аналіз сильних і слабких сторін компанії, можливостей і загроз
 • Дослідження ефективності маркетингового комплексу компанії
05

ЦІЛІ

 • Визначення напрямків розвитку Вашого бізнесу
 • Опис основних стратегічних переваг Вашої компанії, на основі яких буде ґрунтуватися маркетингова стратегія
06

ПОЗИЦІОНУВАННЯ

 • Визначення поточної позиції компанії:
  • Опис Вашого бренду та для кого він створений
  • Виявлення та опис унікальних особливостей бренду
  • Опис особливостей товару або послуги та чому він необхідний Вашому клієнту, в чому його перевага перед конкурентами
 • Вибір бажаної позиції.
 • Розробка заходів по досягненню бажаної позиції.
 • Вибір каналів передачі інформації про бренд.
07

РЕКЛАМНА СТРАТЕГІЯ

 • Визначення цілей рекламної кампанії.
 • Розробка концепції рекламної кампанії та опис позиції, яку повинна займати Ваша компанія в свідомості споживача .
 • Розробка інформаційного повідомлення про Ваші товари й послуги та вибір інструментів його передачі покупцеві .
 • Підбір найбільш ефективних способів комунікації з Вашою цільовою аудиторією .
 • Розробка SMM стратегії.
 • Медіапланування і розрахунок бюджету.

Бесплатный разбор-консультация от маркетологов с 6-летним опытом

Лишіть заявку

або зв'яжіться з нами

услуги и цены

Стратегия двойного роста

маркетинг стратегия
продвижения компании
 1. Стратегическая сессия
 2. Анализ рынка – изучаем рынок, проводим аудит деятельности бренда и конкурентов, определяем слабые и сильные стороны (SWOT-анализ).
 3. Целевая аудитория – определяем ЦА и ее потребности, описываем собирательный портрет.
 4. Определение УТП, рациональных и эмоциональных преимуществ – комплексное позиционирование.
 5. Философия, миссия, визия, ценности бренда.
 6. Tone of voice – голос бренда, стиль общения бренда с ЦА
 7. Каналы продвижения
 8. Рекламная стратегия – включает “Digital прорыв”. Ставим цели, задачи, KPI, сроки, которые должны быть достигнуты подобранными инструментами.
 9. Дорожная карта и прогноз результатов.

Разрабатывается
минимум на 1 год.

Сроки –
33 рабочих дней
Цена –
2030$
оставить заявку

Digital прорыв

рекламная стратегия
 1. Стратегическая сессия
 2. Анализ деятельности бренда и конкурентов, общей ситуации на рынке услуг/товаров.
 3. Разработка креативной концепции.
 4. Разработка УТП рекламной кампании.
 5. Разработка инструментов продвижения
  • - анализ площадок
  • - разработка SMM-стратегии
  • - разработка контент-стратегии
  • - методика работы с лидерами мнений
  • - А/В тестирование.
 6. Запуск рекламной кампании
 7. Мониторинг показателей, анализ данных, выводы по результатам

Разрабатывается
минимум на 5 месяцев.

Сроки –
17 рабочих дней
Цена –
950$
оставить заявку

Маркетинг огляди та бізнес-інтерв'ю НА КАНАЛІ "ВЕЛИКА СПРАВА"

Marketing
Це місце, де ми вчимося новому і розбираємо успішні кейси сучасних компаній .